Powstaje Akademia Piłkarska Obry Kościan

W czerwcu ruszyły prace mające na celu powstanie Akademii Piłkarskiej Obry Kościan. Rozmowy na ten temat powadzone były już od bardzo dawna jednak zawsze brakowało ostatniego słowa i przełożenia planów na konkretne działania. W marcu dwa tysiące dziewiętnastego roku nowy zarząd Klubu Piłkarskiego Obra 1912 Kościan, jako główny cel postawił sobie poprawę, jakości szkolenia młodzieży oraz oparcie drużyny seniorów w jeszcze większym stopniu o swoich wychowanków. Pierwsze zadanie, jakie postawił sobie nowy Zarząd było połączenie UKS Czwórka Kościan oraz Obry w jedną akademię. Dotychczas młodzi adepci piłki nożnej szkoleni byli w UKS-ie i wraz z osiągnięciem wieku młodzika przekazywani zostawali do Obry Kościan. Wzorowa współpraca pomiędzy obiema klubami dała podwaliny pod całkowicie nowy projekt o nazwie Akademia Piłkarska Obry Kościan. Współpraca pomiędzy UKS-em a Obrą rozpocznie się już od sierpnia a oficjalnie przejście młodych zawodników z ‘’Czwórki’’ do Obry nastąpi na przełomie roku 2019/20. Spowodowane jest to wymogami formalnymi oraz umowami dotacyjnymi, które oba kluby posiadają. Zarówno Obra Kościan jak i UKS Czwórka do końca roku muszą rozliczyć się z dotacji miejskiej na warunkach, na jakich one zostały zawarte, dlatego też oficjalne przejście młodych graczy możliwe jest wraz z końcem roku. Zarząd Klubu Piłkarskiego Obra 1912 Kościan wystosował zapytanie do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu czy przejęcie drużyn młodzieżowych UKS-u będzie możliwe w styczniu. Z wstępnych odpowiedzi udzielonych przez organizatora rozgrywek w naszym regionie nie będzie to dużym problemem. Koordynatorem grup młodzieżowych będzie Waldemar Wojtkowiak, który jest bardzo doświadczonym szkoleniowcem i z młodzieżą pracuje ponad dwadzieścia lat.