Nowy Zarząd Klubu Piłkarskiego Obra 1912 Kościan

Dnia 23 września 2021 roku w salce Klubowej na Stadionie Miejskim w Kościanie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu Piłkarskiego Obra 1912 Kościan. 

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium za lata działalności 2019-2021. 

Członkowie Stowarzyszenia powołali nowy Zarząd Klubu. 
Igor Rudawski – Prezes 
Michał Dominiczak – Zastępca Prezesa
Artur Lajszner – Członek Zarządu 
Maciej Józefowicz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Tomasz Brink – Przewodniczący
Adrian Rudawski – Sekretarz
Marek Płotkowiak – Członek