Zebranie sprawozdawczo – wyborcze 2021

Zarząd Klubu Piłkarskiego Obra 1912 Kościan serdecznie zaprasza członków stowarzyszenia do udziału w Walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, które odbędzie się 23 września 2021 roku o godzinie 18.00 w salce klubowej na Stadionie Miejskim w Kościanie. 

Członkom stowarzyszenia chcącym brać czynny udział w spotkaniu przypominamy o uregulowaniu zaległych składek członkowskich w terminie do 20 września 2021 roku. Zarząd Klubu informuje również, że przed rozpoczęciem spotkania nie będzie możliwości dokonania płatności. 

Zgodnie ze Statutem Klubu Piłkarskiego Obra 1912 Kościan osoby, które nie opłaciły składki członkowskiej za okres dwóch lat oraz rażąco łamią §15 statutu Klubu uchwałą Zarządu, zostaną skreślone z listy członków stowarzyszenia.

Zarząd Klubu informuje również, iż Statut Klubu Piłkarskiego Obra 1912 Kościan dla wszystkich osób zainteresowanych dostępny jest do wglądu na Stadionie Miejskim w Kościanie w godzinach urzędowania biura.

Poniżej godziny urzędowania biura:
Wtorek oraz czwartek 19:15 – 20:15.